09:00 - 18:00

Açılış Saatlerimiz Pzt. - Cum.

(266) 245 25 35

Bizimle İletişime Geçin

Facebook

Twitter

 

Taşınmaz Hukuku

Aslanbay Avukatlık Ofisi > Taşınmaz Hukuku

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku, Medeni Kanun kapsamı içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır. Genel olarak taşınmaz olarak değerlendirilen evler, arsalar, apartmanlar ve daireler gibi yapıları konu edinmektedir. Bu alanlar için kanun tarafından düzenlenmiş olan hukuk kuralları taşınmaz hukuku içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz hukuku ise eşya hukuku kapsamında yer alan en önemli parçalardan biridir. Ancak gayrimenkul hukuku pek çok farklı hukuk dalları ile ilişkilendirebilmektedir.

Genel olarak taşınmaz olarak değerlendirilen evler, arsalar, apartmanlar ve daireler gibi yapıları konu edinmektedir. Bu alanlar için kanun tarafından düzenlenmiş olan hukuk kuralları taşınmaz hukuku içerisinde yer almaktadır.

Taşınmaz Hukuku Nedir?

 

Taşınmaz hukuku genel olarak Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Ancak taşınmaz davalarının açılması taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemelerde açılmaktadır.

Taşınmaz hukuku kapsamında genel olarak taşınmaz olarak nitelendirilen konutlar ile ilgili tüm işlemler görülebilmektedir. Bunlar içerisinde ise emlak alım satımı ve kiralaması, her türlü konut kiralama sözleşmelerinin hazırlanması ve yeni taşınmazların yapılabilmesi için gerekli izinlerin ve ruhsatların alınması gibi işlemler de yer almaktadır. Bu hukuk alanı içerisinde yer alan tüm davalarınız için profesyonel bir avukatlık hizmeti almanız sürecin daha sağlıklı yönetilmesi açısından önerilmektedir. Dava takibi desteği alabileceğiniz Balıkesir avukatlık hizmetleri ile taşınmaz hukuku davaları içerisinde yer alan tapu ve mal davalarında da uzman bir destek alabilirsiniz.

Taşınmaz Hukukunda Hangi Davalara Bakılır?

 

Taşınmaz hukuku diğer bir adı ile gayrimenkul hukuku tüm taşınmazları kapsayan mallar ile ilgili konuların tamamını kapsamaktadır. Mevzuatta detaylı bir şekilde taşınmazlar ile ilgili tüm detaylar belirtilmiştir. Ancak mevzuatta da yer alan ve taşınmaz hukukunun kapsadığı davalara genel olarak bakacak olursak;

Tapu Davaları

 

Taşınmaz hukuku davaları içerisinde yer alan tapu davaları hem tapu tescilini hem de tapu iptali gibi işlemlere bağlı olarak açılan davaları kapsamaktadır. Tapu davaları bireylerin taşınmazlar ile ilgili mağduriyet yaşamaması için açılmaktadır. Tapu davaları ise avukatların vekaleti ile Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından görülmektedir.

Tapu davalarında taşınmazlar ile ilgili tapu haklarının tanımlanabilmesi için mahkeme tarafından bilirkişi atanmaktadır. Atanan bilirkişi ise davaya konu olan taşınmaz ile ilgili gerekli araştırmaları yapar ve taşınmaz hakkındaki tüm belgeleri toplar. Tapu davalarında gerekli belgelerin incelenmesi ile kararı ise hakim vermektedir.

Tapu davasını şu hallerde açabilirsiniz;

 • İmar uygulamalarından kaynaklı olarak mağduriyet yaşamış iseniz,
 • Mirastan mal kaçırma ile ilgili işlemlerinizde,
 • Vekaletin kötüye kullanımı hakkındaki şikayetlerinizde,
 • Taşınmaza konu olan tapunun üzerinde hak sahibi olan kişinin herhangi bir hukuki ehliyetinin olmadığı durumlarda tapu davası açabilirsiniz. Bunlar ve diğer tapu davaları konuları ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak ve avukatlık hizmetlerimizden yararlanmak için büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Kamulaştırma Davaları

 

Kamulaştırma davaları özel mülklerin ve arazilerin uygun şartlar altında fiyatlandırılarak kamulaştırma işlemlerine konu olması ve bunların iptali davalarını kapsamaktadır. Kamulaştırma davaları taşınma hukuku içerisinde yer alan bir dava türü olup belediyeler ve diğer kamu kurumlarına karşı da açılabilmektedir.

 

İstihkak Davaları

Taşınmazın haksız ihlali söz konusu olduğunda İstihkak davaları açılmaktadır. İstihkak davaları da yine Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalar ile birlikte takip edilebilmektedir.

 

Kira Davaları

Hem kiracı hem de taşınmazın sahibi ile açılabilen bir dava türü olarak bilinmektedir. Kira davaları Taşınmaz Hukuku kapsamında yer almakla birlikte

kire bedeli ve tahliye gibi sebeplerden dolayı meydana çıkan uyuşmazlıklar için açılabilmektedir. Kira sözleşmelerinden kaynaklı olarak açılan davalarda hem mal sahibi hem de kiracı karşılıklı olarak birbirleri hakkında kira davası açabilmektedirler.

İzaley-i şuyu davaları ise Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılabilmektedir. Genellikle bu dava türünde satış yöntemi veya taksim yolu ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın sonlandırılması sağlanmaktadır.

İzaley-i Şuyu Davaları

 

Ortaklı taşınmaz malları konu edinen bu dava türü ortaklığın sonlandırılması için açılmaktadır. İzaley-i şuyu davaları ise Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılabilmektedir. Genellikle bu dava türünde satış yöntemi veya taksim yolu ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın sonlandırılması sağlanmaktadır.

 

Gayrimenkul Hukukuna Giren Diğer Davalar Nelerdir?

 

Gayrimenkul hukuku kapsamına giren davalar çok kapsamlı olmakla birlikte sadece taşınmazlar ile ilgili oluşan sorunlardan oluşmaktadır.

Gayrimenkul hukukuna giren diğer dava türleri ise şu şekildedir;

 • Tasarrufun iptali davası
 • Kira bedeli tespiti ve kira bedeli arttırma davası
 • Taşınmazdan tahliye davası
 • Zilyetliğin korunması ile ilgili davalar
 • Geçit hakkı ve ipotek ile rehin davaları
 • Ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar
 • Yolsuz tescilin düzeltilmesine ilişkin davalar genel olarak Taşınmaz hukuku kapsamına giren diğer dava alanlarıdır.

Taşınmaz hukuku kapsamında sorunlarınız ve davalarınız için profesyonel vekillik hizmetimizden yararlanmak adına büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Taşınmaz hukuku davalarında hukuki desteğe ihtiyacınız mı var?

Taşınmaz Hukuku Hakkındaki Sorularınızı Bizimle Paylaşabilirsiniz.