09:00 - 18:00

Açılış Saatlerimiz Pzt. - Cum.

(266) 245 25 35

Bizimle İletişime Geçin

Facebook

Twitter

 

Haksız Fiiller

Aslanbay Avukatlık Ofisi > Haksız Fiiller

Haksız Filler, genel olarak bireylerin mal varlığına ve mevcudiyetine zarar verecek olan hukuka aykırı olarak yapılan tüm eylemleri kapsamaktadır. Haksız fiil nedir ve haksız fiil hakkında tüm merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Kişi kendisine haksız bir davranışta bulunulma durumu ile karşı karşıya ise veya bir kimseye vermiş olduğu zarardan dolayı sorumluluk taşıyor ise bu noktada haksız fiil sorumluluğu ortaya çıkmaktadır.

Haksız Fiil Nedir?

 

Haksız fiil kavramı hem bir fiilin olması hem de bu fiilin haksız ve hukuka aykırı olması sonucunda meydana gelmektedir. Bu fiilin meydana gelebilmesi için 4 ayrı unsurun bir arada olması gerekmektedir. Ancak bu şekilde meydana gelen eylem, haksız fiildir.

  • Hukuka aykırı bir fiil olması
  • Kusur
  • Zarar
  • İlliyet bağı

Haksız Fiilin Unsurları Nelerdir?

 

Haksız fiil nedir sorusunun yanıtı ile bağlantılı olarak haksız fiilin unsurları hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız.

Haksız Fiilin Unsurları

 

Fiil

Hukuki anlamda fiil şu şekilde tanımlanmaktadır. Kişi kendisine haksız bir davranışta bulunulma durumu ile karşı karşıya ise veya bir kimseye vermiş olduğu zarardan dolayı sorumluluk taşıyor ise bu noktada haksız fiil mümkün olmaktadır. Haksız fiilin meydana gelebilmesi için öncelikli olarak bir fiilin yani bir eylemin olması gerekmektedir. Ancak bir eylemin veya fiilin gerçekleşmesi için sadece hareketli bir durumun oluşması gerekmemektedir. Durağan veya hareketsiz hallerde de fiil meydana gelebilmektedir.

Hukuka Aykırılık

 

Hukuka aykırı olarak kabul edilen tüm yazılı ve yazısız davranışlar genel olarak hukuka aykırılık durumlarını oluşturmaktadır. Hukuka aykırılık durumları emredilen veya yasak olarak kabul edilen davranışların meydana getirilmesi sonucunda ortaya çıkar. Meydana gelen fiilin kesinlikle bir hukuk kuralına karşı aykırılık taşıması gerekmektedir.

Kusur

 

Kusurun oluşabilmesi için bir fiilin ve eylemin olması ve bunun sonucuna göre bir zararın da meydana gelmesi gerekir. Haksız fiil nedir sorusunun içerisinde kusur oldukça geniş bir yer kaplamaktadır. Kusurun bu fiil kapsamında türlerinin de bu noktada açıklanması gerekmektedir. İki çeşit kusur türü bulunmaktadır. Bunlar kasıt ve ihmaldir. Her iki türdeki kusur sonucunda da bir zararın meydana gelmesi gerekmektedir. Kasıt hareketlerde, illiyet bağı sonucunda oluşan hukuka aykırı bir fiil olması ve zararın meydana gelmesi durumunda kişinin baştan kusurlu olduğunu söylemek mümkündür. Ancak ihmalde pek çok farklı norm bir arada değerlendirilerek kişinin bu kusura ihmal kapsamında bilinçli mi bilinçsiz olarak mı gerçekleştirdiğinin tespit ve ayırt edilmesi gerekmektedir.

Zarar

 

Haksız fiil nedir? Zarar haksız fiilin son unsurudur. Kişinin zarara uğraması ve bunun tespit edilmesi ile zarara uğrayan kişi maddi ve manevi tazminat isteme hakkına sahip olabilmektedir. Bu noktada kişinin yaşamış olduğu zararın boyutu da yine farklı normlar çerçevesinde incelenebilmektedir. İspat yükümlülüğü ise zarar kavramını yakından ilgilendiren bir olgudur. Bu noktada zarar gören kişi zararını ispatlamak ile yükümlüdür.

Olay ve duruma bağlı olarak failin meydana gelen zarardan sorumlu tutulabilmesi için oluşan zararın kesinlikle hukuka aykırı bir fiil sonucunda gerçekleşmesi, bu şartın da bulunması gerekmektedir

Haksız Fiil Ve Bundan Doğan Sorumluluklar Nelerdir?

 

Haksız fiilin hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmiş olmasından bahsetmek için yukarıda bahsetmiş olduğumuz normların birlikte meydana gelmesi aranmaktadır. Ancak TBK’nın 63. maddesine göre bazı özel durumlarda hukuka uygunluk sebepleri de ayrıca belirtilmiştir. Kişilerin bu hukuka uygunluk sebeplerine bağlı olarak sorumlulukları da ayrıca maddelenmiştir.

  • Haklı savunmanın gerçekleşmesi
  • Kişinin içinde bulunduğu zorunluluk hali
  • Zarar görenin rızası (geçerli olmak şartı aranmaktadır)
  • Kanunda verilen yetkilerin ölçülülük ilkesine riayet edilmesi koşulu ile uyulması ve kullanılması
  • Kişilerin kendi gücüyle koruması ve bu noktada yetkili makamların vaktinde müdahale edemeyecek durumda olması
  • Özel ve kamusal yararın meydana gelmesi şeklinde özel durumlarda hukuka uygunluk maddeleri de kanunen belirlenmiştir.

Yukarıda bahsedilen kanuna uygunluk hallerinin bir veya birden fazlasının somut olay nezdinde meydana gelmesi durumunda artık söz konusu eylem haksız fiil olarak nitelendirilemez. Bunun için de gerçekleşen fiil kapsamında, fiili gerçekleştiren ve sorumluluk sahibi olan kişilerin de hukuka uygunluk nedenlerinden yararlanabileceği kanun gereğidir. Sorumluluğun hukuka uygunluk maddelerine uygun olup olmadığı soruşturma ve kovuşturma aşamasında yapılacak araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak olup somut olayda maddi gerçek araştırılacak ve bu duruma göre karar verilecektir. Olay ve duruma bağlı olarak failin meydana gelen zarardan sorumlu olarak tutulabilmesi için oluşan zararın kesinlikle hukuka aykırı bir fiil olarak sunucun bulunması şartı aranmaktadır. Bu noktada sadece failin sorumluluğundan bahsedilebilir. Oluşan bu fiil ile sonucunda meydana gelen zarar arasında bir illiyet bağının bulunması ancak failin sorumlu olmasını sağlamaktadır. Haksız fiil nedir ve haksız fiil sorumlulukları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için Balıkesir avukatlık büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Haksız fiilden doğan davalar için hukuki desteğe mi ihtiyacınız var?

Haksız fiiller Hakkındaki Sorularınızı Bizimle Paylaşabilirsiniz.