09:00 - 18:00

Açılış Saatlerimiz Pzt. - Cum.

(266) 245 25 35

Bizimle İletişime Geçin

Facebook

Twitter

 

Miras Hukuku

Aslanbay Avukatlık Ofisi > Miras Hukuku

Miras Hukuku, kişilerin ölümünden sonra veya gaiplik kararının verilmesinin ardından miras konusu ile ilgili tüm mirasçıların haklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Balıkesir Miras Avukatı ve miras hukuku hakkında tüm merak ettikleriniz için büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Miras hukuku ve Türk Hukuk sistemine göre mirastan sadece miras bırakan kişinin yasal mirasçıları paylarını alabilmektedir. Buna göre mirasçısı ile kan bağı olan veya eşi ile eğer bulunuyor ise evlatlığı mirasçı olarak mirastan yararlanabilmektedir.

Miras Hukuku Nedir?

 

Miras hukuku Medeni Kanun kapsamında düzenlenene bir hukuk dalıdır. Miras ile ilgili ve konu olan tüm malların hem yasal mirasçılar hem de atanmış mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağı veya borçlar hakkında ödemelerin nasıl yapılacağını incelemektedir. Miras hukuku içerisine bakıldığında iki tür mirasçı olduğu görülmektedir. Bunlar yasal ve atanmış mirasçılar olarak ayrılmaktadır. Atanmış mirasçılar yasal mirasçılar dışında kalan ancak miras bırakan kişilerin kendi iradesi ile seçilen kişilerdir. Miras davaları için Balıkesir Miras Avukatı ihtiyaçlarınız için büromuz ile görüşerek miras davalarında sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

 

Miras hukuku mal paylaşımı mirasçılar arasında ve belirlenmiş hukuki kurallar çerçevesinde paylaştırılmaktadır. Ölen kişinin yani miras bırakan kişinin eğer eşi sağ ise bu noktada miras paylaşımı oranlarını yasal mirasçılar arasında kanun ile belirtilmiş olan oranlara göre dağıtılması gerekmektedir.

Mirasçılara göre saklı payların dağıtılma oranları ise şu şekilde yapılmaktadır:

  • Yasal mirasın yarısı altsoy için saklı pay oranı olarak belirlenmiştir.
  • Yasal mirasın dörtte biri hem anne hem de baba için saklı pay oranı olarak verilmektedir.
  • Mirasçıdan sonra sağ kalan eş için diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü olarak verilmektedir. Ancak sağ kalan eş için mirastaki saklı pay oranı altsoy ya da anne veya baba zümresi ile mirasçı olması durumu var ise yasal mirasın tamamı verilmektedir.

Miras hukuku ve miras paylaşımı hakkında tüm merak ettikleriniz için Balıkesir Miras Avukatı ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Balıkesir avukatlarımız size her konuda destek sağlayacaklardır.

Mirastan Kimler Pay Alabilir?

 

Miras hukuku ve Türk Hukuk sistemine göre mirastan sadece miras bırakan kişinin yasal mirasçıları paylarını alabilmektedir. Buna göre mirasçısı ile kan bağı olan veya eşi ile eğer bulunuyor ise evlatlığı mirasçı olarak mirastan yararlanabilmektedir.

Türk Hukuk sistemi içerisinde miras ve mal paylaşımı konuları ile ilgili zümre usulü sistemi benimsenmiştir.

Ölen kişinin yasal mirasçıları ise şu şekildedir;

  • Ölen kişinin çocukları ve torunları
  • Ölen kişinin anne ve babası
  • Ölen kişinin kardeşleri ve varsa yeğenleri
  • Ölen kişinin büyükanne ve büyükbabası
  • Ölen kişinin halası, teyzesi, dayısı ve amcası yasal mirasçıları listesinde yer almaktadır.

Mal paylaşımı ve miras konusunda eğer ölen kişinin hem çocukları hem de anne ile babası hayatta ise bu noktada zümre usulü miras paylaşımı devreye girmektedir. Bu noktada miras sadece alt soya yani ölen kişinin çocuklarına kalacaktır. Bu noktada ölen kişinin hayatta olan anne ve babası mirasçı olarak mirastan hak talep edememektedir. Ölen kişinin eşinin de yaşaması durumunda yine ölen kişinin anne ve babası mirasçı olarak mirastan pay alamamaktadır. Ölen kişinin evlat edindiği çocuğu var ve hayatta ise yine mirastan yasal mirasçı olarak payını alabilmektedir.

Reddi Miras Nedir?

 

Reddi miras kavramı kısaca ölen kişiden kalan mirasın kanuni yollar aracılığı ile tamamen reddedilmesi anlamına gelmektedir. Reddi miras sadece ölen kişiden kalan alacakların değil borç ve yükümlülüklerin de reddedilmesini kapsamaktadır. Reddi miras ilkesi Miras Hukukunda bulunan külli halefiyet ilkesi ile bağlantılıdır. Buna göre yasal mirasçılar veya atanmış mirasçılar otomatik olarak kişinin ölmesi ile birlikte mirasçı sıfatı kazanabilmektedir. Ancak mirasçı sıfatı ölen kişinin mal varlığı ile değil borçları ve diğer yükümlülükleri ile de yakından ilgilidir. Bireyin ölümünün ardından miras derhal ve kanuni olarak mirasçılara geçmektedir. Bu kanunen düzenlenmiş bir kuraldır. Bunun için mirasçıların ölen kişiden sonra tekrar kanun yollarına başvurmasına veya bir irade açıklamasında bulunmalarına gerek kalmamıştır. Mirasçılara otomatik olarak geçen mirasın içeriğinde miras bırakanın hem alacakları hem de borçları bir arada bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda miras bırakan kişi borca batık olduğu için mirasçılar borçları üstlenmek istemedikleri ve sorumlu olmak istemedikleri için reddi miras yöntemini tercih etmektedir.

Reddi miras sadece ölen kişiden kalan alacakların değil borç ve yükümlülüklerin de reddedilmesini kapsamaktadır.

 Miras hukuku alanında çalışmalar yürüten Balıkesir miras avukatı ile mirasın reddi işlemleriniz için profesyonel vekillik talep edebilirsiniz.

Mirasın reddedilebilmesi işlemleri sadece mirasın intikal etmesinden sonra yapılabilmektedir. Miras bırakan kişinin henüz ölümü gerçekleşmemiş ise reddi miras işlemi de yapılmamaktadır. Bu durum mümkün değildir. Mirasın reddi işlemleri iki farklı şekilde gerçekleşebilmektedir.

 

Mirasında Gerçek Reddi

 

Ergin olan ve ayırt etme gücü bulunan mirasçıların hem yazılı hem de sözlü olarak mirası reddettikleri reddi miras şeklidir. Yazılı olarak ya da sözlü olarak mirasçıların gerekli mahkemeye başvuru yapması mirasın reddedilmesi için yeterli olacaktır.

 

Mirasın Hükmen Reddi

 

Mirasçının ölüm tarihinde ödeme durumunun aczi açık bir şekilde ve resmi olarak tespit edilmiş ise miras da reddedilmiş sayılmaktadır. Herhangi bir irade açıklamasına gerek kalmayan bu reddi miras şeklinde bunun tespiti mahkemeden her zaman istenebilmektedir.

Miras davaları için hukuki desteğe mi ihtiyacınız var?

Miras Hukuku Hakkındaki Sorularınızı Bizimle Paylaşabilirsiniz.