09:00 - 18:00

Açılış Saatlerimiz Pzt. - Cum.

(266) 245 25 35

Bizimle İletişime Geçin

Facebook

Twitter

 

Aile Hukuku

Aile Hukuku, toplumun yapı taşı olan aileyi ve toplumun geleceği çocukları korumak, çocukların daha mutlu ve sağlıklı bir ortamda yetişmesine, aileyi oluşturan yetişkin bireylerin de huzurlu ve mutlu bir şekilde hayat sürmelerine olanak sağlamak amacına hizmet eden hukuk dalıdır. Aile hukukunda yer alan taraflar arasındaki uyuşmazlıkları çözen davalar ile ayrıca toplumsal düzenin de sağlanması hedeflenmektedir.

Aile hukuku kapsamında yer alan 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun özellikle kadınlar, çocuklar ve şiddet mağduru bireylere koruma sağlamaktadır. 6284 sayılı yasa uyarınca alınacak bir takım önlemler ve koruyucu tedbirler ile aile içi ve dışında gerçekleşen şiddet olaylarının önlenmesi, devam eden şiddet eylemlerinin sonlandırılması ve sonrası için bireylerin korunmalarının sağlanması temel amaçtır.

Aile Hukuku alanına giren tüm davalarda süreci en sağlıklı şekilde yönetebilmek önem arz etmektedir. Aile Hukuku Balıkesir büromuz boşanma davaları ve aile hukuku kapsamında açılacak tüm davalarda vekillik hizmeti sunmaktadır.

Aile hukuku toplumsal düzeni sağlamak adına aile içi ilişkilerin düzene girmesini sağlamaktadır.

Balıkesir Aile Hukuku Danışmanlığı

Aile hukuku Balıkesir avukatlık ve danışmanlık hizmetlerimiz hem kişilere hem de şirketlere yöneliktir. Dinamik ve alanında uzman kadromuz ile sunmuş olduğumuz avukatlık hizmetleri ile hukuk davaları ile ilgili dosyalar tarafımızca takip edilmektedir.

Aile hukuku Balıkesir avukatlarımız özellikle boşanma, mal rejimi ve velayet konuları başta olmak üzere diğer tüm dava çeşitlerinde de hem avukatlık hem de danışmanlık hizmeti vermektedir. Etkili bir hukuku destek sunarken dava sürecinde doğru bir planlama ve davanın neticelenme sürecinin yönetilmesi için profesyonel hizmet sunulmaktadır.

Aile hukuku Balıkesir dava vekilliği kapsamında sunulan avukatlık hizmetleri ise şu şekildedir:

 • Aile içi şiddetin önlenmesine dair alınacak tedbirler
 • Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları
 • Nafaka ve maddi manevi tazminat talepleri
 • Nafaka artırım davaları
 • Nafaka miktarının azalmasına dair davalar
 • Tanıma ve tenfiz davalarının açılması ve takibi
 • Velayet davası
 • Çocuk mallarının yönetimine dair davalar
 • Ailenin korunması hükümlerine dair davalar
 • Nişanın bozulmasından dolayı tazminat davası
 • Ziynet alacağı davaları
 • Mal rejimine ilişkin davalar
 • Aile konutuna dair davalar
 • Evlenme izni ve kadının bekleme süresinin kaldırılması davaları
 • Babalık ve soy bağına ilişkin davalar

Aile hukuku kapsamında boşanma süreci ise evlilik birliğinin sonlandırılması amacıyla dava açılması ile başlamış olur.

Balıkesir Boşanma Davaları

 Balıkesir büromuz nafaka, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma ve velayet gibi en sık görülen davalarda avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Aile hukuku kapsamında en sık açılan davalar boşanma davalarıdır. Boşanma davaları çekişmeli olarak açılabildiği gibi  tarafların belirli konular üzerinde anlaşmaya varması halinde anlaşmalı da açılabilmektedir. Boşanma davalarının içerisinde nafaka, velayet ve maddi manevi tazminat talepleri de görülüp karara bağlanabilmektedir. Bunlar için ek dava açılmasına gerek bulunmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre süreci daha kısa olan davalardır. Anlaşmalı boşanma davasında boşanacak tarafların mahkemeye anlaştıkları hususları içeren bir protokol ibraz etmeleri ve duruşmada hazır bulunmaları boşanmayı sağlamak için yeterli olmaktadır. Mahkemeye sunulacak olan protokol içeriğinde boşanma konusunda, çocukların velayeti konusunda, nafaka ve tazminat konusunda, anlaşma sağlandığına dair maddeler olmalıdır.

Çekişmeli boşanma davaları Türk Medeni Kanununda sayılan genel ya da özel boşanma sebeplerinden birine dayalı olarak açılabilmektedir. Boşanma sebepleri kanununda genel ve özel olmak üzere iki farklı gruba ayrılmıştır. Bunlar Türk Medeni Kanunu’nda 161. ve 166. maddeler arasında belirtilmektedir. Özel boşanma sebepleri içerisinde zina, onur kırıcı davranış, haysiyetsiz bir hayat sürme, hayata kast etme, terk, akıl hastalıkları gibi sebepler belirtilmiştir. Evlilik birliğinin sarsılması sebebi ise genel boşanma sebepleri içerisinde gösterilmektedir.

Balıkesir Anlaşmalı Boşanma Davaları

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı türde görülebilmektedir. Eğer taraflar anlaşmalı boşanma davasını istiyorlar ise dava için özel olarak hazırlanan protokolü iki taraflı olarak imzalayarak aile hukuku Balıkesir avukatımız aracılığı ile mahkemeye sunmaktadır. Aile hakiminin gerekli incelemeleri yapması ve uygun görmesinin ardından tarafların duruşmada beyanlarının alınmasının akabinde hızlı bir şekilde tarafların boşanması için karar verilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında velayet, tazminat nafaka, mal paylaşımı vb. unsurların da protokol kapsamında karara bağlanması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında hazırlanacak protokol boşanmanın sonuçları açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle sonrasında mağdur olmamak adına aile hukuku Balıkesir ofisimiz ile görüşerek avukatlarımızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Herhangi bir hak kaybına uğramamak ve tüm hususların değerlendirilebilmesi için profesyonel destek almanız oldukça önemlidir.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davaları belirli bir protokol kapsamında yapıldığı için oldukça hızlı bir şekilde neticelenmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında da  Balıkesir ofisimiz müvekkillerinin bu süreçte en az zarar görecek şekilde davayı tamamlamasını sağlamakta ve müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında süreç davacı tarafından boşanma dava dilekçesinin mahkemeye ibraz edilmesi ile başlamaktadır. Bundan sonra cevap dilekçeleri ve diğer dilekçelerin verilmesinin ardından ön inceleme duruşması yapılmaktadır. Ön inceleme duruşmasından sonra tanıklar dinlenmekte, deliller toplanmakta ve nihayetinde karar verilmektedir. Boşanma kararı ile birlikte talep edildi ise nafaka, tazminat ya da ziynet alacağına dair alacaklar bakımından da karar verilmektedir.

Ziynet davaları ayrıca açılabildiği gibi boşanma davası ile birlikte de açılabilir. Ziynet alacağı olduğunu iddia eden taraf bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Ziynet eşyasının aynen iadesi istenebileceği gibi nakdi karşılığı da istenebilir.

Çekişmeli boşanma davalarında sıklıkla nafakaya da hükmedilmektedir. Karar verilen nafakanın arttırılması yahut azaltılması için sonradan da dava yoluna başvurulabilmektedir. Nafaka alacaklarının takibi, ödenmeyen nafaka alacaklarına dair işlemler, nafakanın azaltılması ya da arttırılması için tüm davaların takibi Balıkesir büromuz tarafından yapılmaktadır.

Çocuğa hükmedilecek nafaka veya velayet davalarında da aile hukuku Balıkesir avukatlarımız her zaman müvekkillerinin önceliğini ve menfaatlerini ön planda tutarak vekillik yapmaktadır.

Aile hukuku Balıkesir hukuk danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında profesyonel ekibimiz ile tüm aile davalarını üstlenebilmekteyiz. Disiplinli çalışma anlayışımız ile aile hukukunu kapsayan tüm davaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için çalışmaktayız.

Aile hukuku Balıkesir hukuk danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında profesyonel ekibimiz ile tüm aile davalarını üstlenebilmekteyiz. Disiplinli çalışma anlayışımız ile aile hukukunu kapsayan tüm davaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için çalışmaktayız.

Aile hukuku davalarında hukuki desteğe ihtiyacınız mı var?

Aile Hukuku Hakkındaki Sorularınızı Bizimle Paylaşabilirsiniz.