09:00 - 18:00

Açılış Saatlerimiz Pzt. - Cum.

(266) 245 25 35

Bizimle İletişime Geçin

Facebook

Twitter

 

İdari Yargı

Aslanbay Avukatlık Ofisi > İdari Yargı

İdari Yargı, idarelerin hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri fiillere ve işlemlere karşı açılan tüm davaları kapsamaktadır. İdari davalara ise İdare Mahkemeleri bakmakla görevlidir. Yetki konusu ise olayın mahiyetine göre farklılık arz etmektedir. Bu tür davalar için görevlendirilmiş İdare Mahkemeleri, ilk derece mahkemeleridir.

Balıkesir İdare Mahkemesi hakkında detaylı bilgi almak ve avukatlık hizmetlerimizden yararlanmak için büromuzu arayabilirsiniz.

Özel kanunlarda yer alan ayrı süreler dâhil olmaksızın idari yargıda 30 günlük dava açma süresi bulunmaktadır. İlgililer haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. İdare tarafından 30 gün içerisinde bir cevap verilmez ise sürenin bittiği tarihten itibaren, dava açma süresi içerisinde konusuna göre görevli mahkemeye, 30 günlük süre içerisinde dava açma hakkını sahiptirler. 30 günlük süre içerisinde idare tarafından verilen cevap kesin değil ise ilgili bu cevabı istemin reddi sayabileceği gibi kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren 4 ayı geçemez.

İdari Dava Nedir ?

 

İdarelerin eylem ve işlemlerine karşı açılan tüm davalar idari dava türleri içerisinde yer almaktadır. İdari davalar Danıştay’da, Bölge İdare Mahkemeleri’nde, İdare Mahkemeleri’nde ve Vergi Mahkemeleri’nde açılabilmektedir. İdari yargıda yazılı yargılama usulü uygulanmakla birlikte inceleme dosya üzerinden yapılmakta ve kanuni düzenlemeler, tarafların talepleri doğrultusunda duruşmalar istisnai olarak yapılmaktadır. Balıkesir İdare Mahkemesi’nde açılacak olan davalarının takibinin eksiksiz olarak yapılabilmesi ve dava hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için büromuzu arayabilirsiz. 

İdari Dava Türleri Nelerdir?

İdari yargı davalarında dava türlerini üç ayrı grup altında değerlendirmek mümkündür. Bunlar ise;

  • İptal davası
  • Tam yargı davası
  • İdari sözleşmelerden doğan davalardır.

İdari yargı içerisinde bulunan dava türleri şu şekildedir:

İptal Davaları: İdari işlemler ve eylemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve amaç kıstaslarına bağlı olarak gerçekleştirilen işlemlerin, hukuka aykırılıklarının iptalinin istenmesi durumunda, menfaatleri ihlal edilen kişiler tarafından açılan davalardır.

 

Tam Yargı Davası: İdari işlemler ve eylemlerden doğan ve bireylerin kişisel haklarının doğrudan ihlal edilmesi durumunda açılan maddi ve manevi tazmini amacıyla açılan dava türleridir.

 

İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar: Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara dair dava türleridir.

İdari yargı için yetki ise eylemlerin ve işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının denetimi ile sınırlandırılmıştır. İdare mahkemelerinin yerindelik denetimi yapamadığı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra yürütme görevi ile ilgili olarak kanunlarda açıkça gösterilen şekillere ve esasa uygun olarak yerine getirilmesi konularında da kısıtlama yetkileri yoktur. Ayrıca idare mahkemeleri her türlü idari eylemlerde ve işlemlerde idarede bulunan takdir yetkilerini ortadan kaldıracak şekilde bir yargı kararı verememektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20.maddesinin 5.fıkrasına göre tüm idari yargı dosyaları HSK tarafından öncelikli işlere göre sıralanır.

İdari Yargı Ne Kadar Sürer?

 

İdari mahkemeleri ile ilgili davaların açılması ve karara bağlanması ile ilgili tüm süreler 2577 sayılı Kanun ile açıkça belirtilmiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20.maddesinin 5.fıkrasına göre tüm idari yargı dosyaları HSK tarafından öncelikli işlere göre sıralanır. Daha sonra geliş sıralarına göre listeye alınır ve tekemmül sırasına göre de en geç altı aylık süreler içerisinde karara bağlanmaktadır. Dava sürecinde bir dosya için tekemmül kavramının kullanılması ise bu dosyasının karar aşamasına hazır hale gelmesi anlamına gelmektedir. Bir dosyanın tekemmül aşamasına gelebilmesi için ilk olarak dava dilekçesinin verilmesi, ardından cevap dilekçesinin oluşturulması ve ikinci cevap dilekçesinin de sürecini tamamlamış olması gerekmektedir. Bu kanun maddesine göre idari yargı kapsamında yer alan tüm dosyaların tekemmül ettikleri sıralara göre ve bu tarihten en geç altı ay içerisinde sonuçlanması gerekmektedir. Kanun olarak yer alan altı aylık süreç ise bazı durumlarda fiilen mahkemeler tarafından aşılabilmektedir. Hâkimin karar verme süresi olarak idari yargı davaları incelendiğinde altı aylık sürenin buna uygun şekilde sürdüğü bilinmektedir. Genellikle davaların ortalama olarak 1 yıl kadar sürdüğü ve en geç bu süre içerisinde de sonuçlandığı söylenebilmektedir. Balıkesir İdare Mahkemesi için görülecek davalarınız hakkında profesyonel avukatlık desteği alarak bu süreci sağlıklı ve menfaatleriniz doğrultusunda atlatabilirsiniz. İdari yargı üzerine çalışmalar yürüten Balıkesir avukatlarımız ile iletişime geçebilirsiniz. 

İdari yargı davaları için hukuki desteğe mi ihtiyacınız var?

İdari Yargı Hakkındaki Sorularınızı Bizimle Paylaşabilirsiniz.